MENU
Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam gred, kategori dan pengkhususan yang ber
Majlis Penyampaian Hadiah Utama Cabutan Bertuah Cukai Taksiran Tahun 2022 Majlis Daerah Kampar telah diadakan pada 17 Mei 2022 di Auditorium Majlis Daerah Kampar.
Lawatan ini bertujuan berkongsi ilmu berkaitan pelaksanaan Inisiatif Kejiranan Hijau di Majlis Daerah Kampar. Delegasi Majlis Daerah Subis diketuai oleh Clr. Haji Anuar bin Haji Ahmad, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Subis.
SENARAI PENYEBUTHARGA YANG BERJAYA
Sebut harga adalah dipelawa daripada syarikat yang masih sah berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kelas dan jenis pendaftaran  yang berkaitan serta yang masih dibenarkan membuat tawaran bagi melaksanakan kerja-kerja se
SEBUT HARGA KONTRAK PERKHIDMATAN KERJA-KERJA PEMUNGUTAN SAMPAH DAN PENGANGKUTAN SAMPAH LUAR KAWASAN OPERASI MAJLIS DAERAH KAMPAR BAGI TEMPOH 7 BULAN
Permohonan adalah dipelawa untuk menjadi petugas Pilihan Raya Umum ke 15 bagi kawasan Parlimen P.070 Kampar seperti berikut : 1. Terbuka kepada semua Warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas;
PENUKARAN STATUS PASAR HARIAN KEPADA PENJAJA HARIAN MAJLIS DAERAH KAMPAR