MENU
KENYATAAN MEDIA MAJLIS DAERAH KAMPAR PELANJUTAN TEMPOH PEMBAYARAN BIL CUKAI TAKSIRAN DAN KEMPEN CABUTAN BERTUAH CUKAI TAKSIRAN 2021  
Operasi Pemutihan Lesen Premis Perniagaan di sekitar kawasan Perindustrian Mambang Diawan dijalankan oleh anggota penguatkuasa yang ditugaskan bagi memeriksa dan memantau pemilik premis yang masih belum mempunyai lesen & yang masih bel
Operasi pembersihan Pasar Awam Kampar dijalankan oleh petugas-petugas Jabatan Kesihatan Awam, MDKpr pada 23 Februari 2021.
Sumber : Majlis Keselamatan Negara (MKN) #kitajagakita#kitamestimenang
SYARAT PERGERAKAN DALAM RADIUS 10 KILOMETER DIBATALKAN BERKUAT KUASA 16 FEBRUARI 2021. Sumber : Majlis Keselamatan Negara (MKN) #KitaJagaKita#KitaMestiMenang
Dimaklumkan bahawa tempoh Tawaran Pengurang
Pembaharuan Lesen Premis Perniagaan Dan Ikl