MENU

Kiraan Bayaran Proses

Majlis Daerah Kampar

Bayaran Yuran Proses

Cara-cara Pengiraan Bayaran Yuran Proses

i. Pengiraan Yuran Pelan Bangunan Sesebuah

  • Mengira yuran pelan yang akan dikenakan berdasarkan keluasan lantai berpandukan pelan yang dikemukakan.

  • Keluasan dikira dalam unit meter persegi.

  • Yuran yang dikenakan dikira berdasarkan fee di Jadual Pertama Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam iaitu:

Tingkat Bawah - RM 7.00 bagi tiap-tiap 9 meter persegi atau minimum RM 70.00

Tingkat Pertama - RM 6.00 bagi tiap-tiap 9 meter persegi atau minimum RM 60.00

Tingkat Kedua - RM 5.00 bagi tiap-tiap 9 meter persegi atau minimum RM 50.00

Tingkat Ketiga - RM 4.00 bagi tiap-tiap 9 meter persegi atau minimum RM 40.00

Tingkat keempat - RM 3.00 bagi tiap-tiap 9 meter persegi atau minimum RM 30.00

dan tingkat atasnya atau tingkat bawah tanah (selain tingkat bawah tanah terbuka)