MENU

TARIKH : 3 JUN 2021

Garis Panduan Pengurusan Premis Cucian Kenderaan.

Garis Panduan ini memberi panduan tentang syarat dan keperluan bagi menguruskan premis cucian kenderaan di kawasan PBT.

Untuk info lanjut, layari www.jkt.kpkt.gov.my

Sumber : KPKT

 cuci kenderaan