MENU
 

Senarai penender berjaya

Tarikh kemaskini : 23 JULAI 2021

BIL TAJUK KERJA SYARIKAT
1 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN TAPAK PELUPUSAN SAMPAH MILIK MAJLIS DAERAH KAMPAR BAGI 26 JULAI 2021 HINGGA 26 JUN 2023 KOPERASI ANGGOTA-ANGGOTA MAJLIS DAERAH KAMPAR