MENU

Senarai Undang-Undang Kecil Yang Diterima Pakai Oleh Majlis Daerah Kampar

 1. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan Kerajaan Tempatan) (Majlis Daerah Kinta Selatan) 1982. Pk. P.U 25

 2. Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (Majlis Daerah Kinta Selatan) 1982. Pk. P.U 26

 3. Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Dan Pendandan Rambut (Majlis Daerah Kinta Selatan) 1982. Pk. P.U 27

 4. Undang-Undang Kecil Penjaja (Majlis Daerah Kinta Selatan) 1982. Pk. P.U 30

 5. Undang-Undang Kecil Bayaran Lesen Untuk Gerai Pasar Awam (Majlis Daerah Kinta Selatan) 1983. Pk. P.U 28

 6. Undang-Undang Kecil Pelesenan, Tred, Perniagaan dan Perindustrian (Majlis Daerah Kinta Selatan) 1983. Pk. P.U 29

 7. Undang-Undang Kecil Iklan (Majlis Daerah Kinta Selatan) 1984. Pk. P.U 13

 8. Undang-Undang Kecil Pasar-Pasar (Majlis Daerah Kinta Selatan) 1984. Pk. P.U 62

 9. Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Daerah Kinta Selatan) 1985. Pk. P.U 4

 10. Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (Majlis Daerah Kinta Selatan) 1985. Pk. P.U 45

 11. Undang-Undang Kecil Taman (Majlis Daerah Kinta Selatan) 1985. Pk. P.U 53

 12. Kaedah-Kaedah Pegawai Majlis Daerah Kinta Selatan (Kelakuan dan Tatatertib) 1989. Pk. P.U 24

 13. Undang-Undang Kecil Pengawalan dan Pengawasan Tempat-Tempat Makan (Majlis Daerah Kinta Selatan) 1990. Pk. P.U 15

 14. Undang-Undang Kecil Pelesenan, Tred, Perniagaan dan Perindustrian (Majlis Daerah Kinta Selatan) (Pindaan) 1993. Pk. P.U 16

 15. Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan Jalan, Parit dan Bangunan (Majlis Daerah Kinta Selatan) 1992. Pk. P.U 11

 16. Undang-Undang Kecil Iklan (Majlis Daerah Kinta Selatan) (Pindaan) 1993. Pk. P.U 174/71

 17. Undang-Undang Kecil Vandalisme (Majlis Daerah Kinta Selatan) 1994. Pk. P.U 16

 18. Undang-Undang Kecil Krematorium (Majlis Daerah Kinta Selatan) 1994. Pk. P.U 17

 19. Undang-Undang Kecil Tandas Awam (Majlis Daerah Kinta Selatan) 1994. Pk. P.U 18

 20. Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (Majlis Daerah Kinta Selatan) 2000. Pk. P.U 6

 21. Perintah Larangan Ke atas Penggunaan Jalan (Majlis Daerah Kinta Selatan) 2000. Pk. P.U 1

 22. Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (Majlis Daerah Kinta Selatan) (Pindaan) 2001. Pk. P.U 1