MENU

SENARAI UNDANG-UNDANG KECIL, PERINTAH DAN KAEDAH YANG TELAH DIWARTAKAN.

Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)

BIL

UUK DAN KAEDAH

NO Pk.P.U.

1

Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan) (MDKS) Kerajaan Tempatan 1982

 

Pk.P.U. 25

2

Undang-Undang Kecil Pengendalian Makanan (MDKS) 1982

 

Pk.P.U. 26

3

Undang-Undang Kecil Kedai Gunting dan Pedandan Rambut (MDKS) 1982

 

Pk.P.U. 27

4

Undang-Undang Kecil Penjaja (MDKS) 1982

 

Pk.P.U. 30

5

Undang-Undang Kecil Bayaran Lesen untuk Gerai Pasar Awam (MDKS) 1983

 

Pk.P.U. 28

6

Undang-Undang Kecil Pasar-Pasar (MDKS) 1984

Pk.P.U. 62

 

7

Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah-Sarap (MDKS) 1985

 

Pk.P.U. 45

8

Undang-Undang Kecil Taman (MDKS) 1985

Pk.P.U. 53

Pindaan 2008 Pk.P.U. 3

 

9

Undang-Undang Kecil Pengawalan dan Pengawasan Tempat-Tempat Makan (MDKS) 1990

 

Pk.P.U. 15

10

Undang-Undang Kecil Kerajaan Tempatan (Iklan Pilihanraya) (MDKS) 1990

 

Pk.P.U. 26

11

Undang-Undang Kecil Vandalisme (MDKS) 1994

 

Pk.P.U. 16

12

Undang-Undang Kecil Krematorium (MDKS) 1994

 

Pk.P.U. 17

13

Undang-Undang Kecil Tandas Awam (MDKS) 1994

 

Pk.P.U. 18

14

Undang-Undang Kecil Permohonan Maklumat (MDKS) 2000

 

Pk.P.U. 9

15

Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (MDKS) 2003

 

Pk.P.U. 13

16

Undang-Undang Kecil Kolam Renang (MDKS) 2005

 

Pk.P.U. 15

17

Undang-Undang Kecil Tempat Letak Kereta Persendirian (MDKS) 2007

 

Pk.P.U. 4

18

Undang-Undang Kecil Hotel (Majlis Daerah Kampar) 2010

 

Pk.P.U. 14

19

Undang-Undang Kecil Pasar Borong (Majlis Daerah Kampar) 2010

 

Pk.P.U. 13

 

20

Kaedah-Kaedah Jawatankuasa Tatatertib (Majlis Daerah Kampar) 2012

 

Pk.P.U. 32

21

Undang-Undang Kecil Pelesenan Haiwan Ternakan dan Haiwan Merayau  (Majlis Daerah Kampar) 2012

 

Pk.P.U. 4

22

Undang-Undang Kecil Pusat Kecantikan dan Penjagaan Kesihatan (Majlis Daerah Kampar) 2012

 

Pk.P.U. 4

23

Undang-Undang Kecil Iklan (Majlis Daerah Kampar) 2014

 

Pk. P.U. 5

24

Kaedah-kaedah Pegawai Majlis Daerah Kampar (Kelakuan dan Tatatertib) 2014

 

Pk. P.U. 4

25

Undang-Undang Kecil Pelesenan, Tred, Perniagaan dan Perindustrian (Majlis Daerah Kampar) 2016

 

Pk. P.U. 4

 

 

Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)

 

 

BIL

 

 

UUK

 

NO Pk.P.U.

1

Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (MDKS) 2003

 

Pk.P.U. 2

2

Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Pindaan) 2012

 

Pk. P.U. 5

3

Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Perak) Jalan, Parit dan Bangunan 2013

 

Pk. P.U. 49

 

 

 

 

Akta Pengangkutan Jalan 1987

 

 

BIL

 

 

PERINTAH

 

NO PK.P.U.

1

Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (MDKS) 2000

Pk.P.U. 6

Pindaan 2001 Pk.P.U. 1 Pindaan 2003 Pk.P.U. 5

Pindaan 2005 Pk.P.U. 34 Pindaan 2008 Pk.P.U. 11 Pindaan 2010 Pk.P.U. 43

 

2

Perintah Pengangkutan Jalan (Larangan Penggunaan Jalan) (MDKS) 2000

 

Pk.P.U. 1