MENU

Kelulusan Pelan & Permohonan Lesen

Garis Panduan Kelulusan Pelan

Jabatan Teknikal dan Kejuruteraan

1. Terlebih dahulu sebelum sesuatu bangunan didirikan, ianya perlu mengemukakan permohonan ke pihak Majlis untuk kelulusan.
2. Pertimbangan hanya akan diberikan kepada permohon berpelan yang disediakan oleh pelukis pelan berdaftar, arkitek atau pun jurutera perunding yang berkelayakan.
3. Jenis-jenis permohonan yang ada ialah seperti membina bangunan baru, semula, tambahan, skim perumahan, kilang, menara dan sebagainya
4. Semua permohonan yang dikemukakan perlulah mengandungi perkara-perkara berikut:
i) Borang 'A' yang telah ditandatangani;
ii) Salinan hakmilik/sewa beli/sewa tapak (jika berkaitan);
iii) Salinan Cukai Taksiran dan Cukai Tanah;
iv) Sijil Carian Rasmi;
v) Bilangan pelan yang mencukupi mengikut jenis permohonan termasuk satu linen.
5. Antara bayaran yang perlu dijelaskan ialah:
i) Yuran memproses pelan dengan kiraan berdasarkan Jadual 1, Undang-Undang Kecil Bangunan;
ii) Sumbangan longkang - RM280.00
iii) Permit meletak bahan binaan - RM108.00
iv) Plet tanda kelulusan - RM 25.00
v) Tong sampah - RM 60.00
6. Bagi mendapatkan kelulusan, tempoh masa tertakluk kepada jenis permohonan iaitu:
i) Kurang 1 bulan untuk permohonan ubahsuai/tambahan;
ii) 2 bulan utuk permohonan individu (kediaman)
iii) 3 bulan untuk permohonan kedai, skim perumahan dan kilang.
7. Sewaktu permohonan mula diproses, pelan-pelan yang terbabit akan dipanjangkan ke jabatan-jabatan teknikal yang berkaitan bagi tujuan mendapatkan ulasan

Garis Panduan Permohonan Lesen

Jabatan Kesihatan

Kaedah untuk permohonan lesen perniagaan khas;-

1. Borang permohonan
2. Salinan kad pengenalan - 1 keping
3. Gambar berukuran pasport - 3 keping
4. Salinan Sijil pendaftaran perniagaan - 1 keping
5. Salinan cukai taksiran premis - 1 keping
6. Surat perjanjian / kebenaran (jika berkaitan)
7. Gambar / lakaran iklan berserta ukuran (jika berkaitan)
8. Salinan geran / lesen menduduki sementara ( TOL ) - 1 keping (jika berkaitan)
9. Sijil layak menduduki ( CF ) / permit bangunan sementara - 1 keping (jika berkaitan)
10. Salinan sijil kursus pengendalian makanan ( untuk pengusaha makanan ) - 1 keping (jika berkaitan)
11. Bayaran permohonan sebanyak RM 27.00

  • Borang = RM 2.00
  • Proses  = RM 20.00
  • Iklan    = RM 5.00
12. Salinan Cukai Tanah - 1 keping
13. Pelan Lokasi
14. Pelan Lantai