MENU

Kini anda boleh membuat bayaran bil Cukai Taksiran, kompaun, bil Sewa, bil Lesen dan bil Air premis Majlis di Portal Gerbang Bayaran Dalam Talian Majlis Daerah Kampar www.fpx.mdkampar.gov.my.