MENU

RALAT : TARIKH TUTUP DAN TAKLIMAT TENDER KONTRAK PERKHIDMATAN PEMUNGUTAN SAMPAH DAN PELUPUSAN SAMPAH DAN KONTRAK PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN TAPAK PELUPUSAN SAMPAH BAGI MAJLIS DAERAH KAMPAR

ralat tender

Kontraktor hendaklah mengisi pautan google form yang disediakan pada atau sebelum 12 Julai 2021 @ jam 12.00 tengahari untuk mendapatkan pautan taklimat.

Pautan google form :- https://forms.gle/aM2spbD4psYoZcfm6

Pastikan semasa anda mengisi pautan google form yang disediakan, anda mengemukakan nombor telefon yang boleh dihubungi untuk pihak Majlis mengemukakan pautan taklimat.