MENU

Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan lndustri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan
mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan serta yang masih dibenarkan membuat kerja-kerja sebutharga di Daerah Kampar, dipelawa untuk menyertai sebutharga di bawah ini:-
sebutharga 27.06sebutharga 27.06 1sebutharga 27.06 3