MENU

GARIS PANDUAN PEMASANGAN PERANGKAP MINYAK DI PREMIS MAKANAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT)

Garis Panduan ini disediakan bertujuan untuk menyediakan panduan seragam kepada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dalam melaksanakan syarat pemasangan perangkap minyak bagi permohonan/pembaharuan lesen premis makanan.

Garis panduan ini telah diluluskan di peringkat Mesyuarat Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan (MNKT) Ke-53 pada tahun 2005.

Layari pautan http://jkt.kpkt.gov.my untuk muat turun garis panduan ini.

Sumber : KPKT

perangkap monyak