MENU

Fungsi Pentadbiran

 • Melesenkan dan mengawal perniagaan, iklan dan penjaja
 • Merancang dan mengawal pembangunan termasuk menyediakan pelan struktur
 • Menyelaras dan membantu membangunkan pekan atau bandar-bandar baru
 • Mengawal bangunan dan papan tanda
 • Mengawal selia pelupusan sisa pepejal dan pembersihan bandar
 • Menyelenggarakan kebersihan alam sekitar
 • Mengindahkan bandar dengan landskap yang menarik
 • Mempertingkatkan kemudahan-kemudahan asas, menaikkan taraf kampung dan menggalakkan kegiatan ekonomi yang berdaya maju
 • Membina dan menyelenggara jalan raya
 • Mengutip cukai taksiran yang telah dikuatkuasakan
 • Menyediakan kemudahan-kemudahan awam seperti pasar, gerai, dewan, taman rekreasi permainan kanak-kanak dan perhentian bas.