MENU

FUNGSI

 1.  Menyedia, menggubal, merangka Undang-Undang Kecil, Perintah, Kaedah dan Peraturan yang diperlukan oleh
     Majlis Daerah Kampar.
2.  Menyemak dan membuat pindaan Undang-Undang Kecil, Perintah, Kaedah dan Peraturan.

3.  Menyelaras semua undang-undang yang dilaksanakan oleh Majlis Daerah Kampar dan jabatan dalaman yang

     memerlukan.

4.  Menyemak dan menyediakan deraf-deraf perjanjian yang diperlukan.
5.  Menderaf dan menyemak “legal notice” yang diperlukan.

6.  Tindakan pendakwaan di Mahkamah rendah.