MENU

FUNGSI

1.   Bertanggungjawab menerima, menyelaras pengurusan aduan jabatan.
2.   Bertanggungjawab menguruskan Program Kualiti:
             • Anugerah Inovasi.
             • Sistem Penarafan Bintang (Star Rating).
             • Program Amalan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA).
             • Pelan Strategik Majlis Daerah Kampar.
             • Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK).
             • Penyelaras kepada penyertaan dalam sebarang pertandingan atau                
                  anugerah oleh Majlis Daerah Kampar.
3.  Menyelaras promosi yang komprehensif bagi produk pelancongan yang berada di  
     dalam kawasan pentadbiran MDKpr.
4.  Bertanggungjawab dalam Program Pembasmian Kemiskinan Bandar:
             • Focus Group Daerah (FGD)
             • Focus Group Negeri (FGN)
5.  Menguruskan sebutharga perbekalan pembelian cenderahati jabatan.
6.  Mengendalikan urusan protokol, sambutan majlis rasmi termasuk
     bertanggungjawab menyusun atur dan menyelaras lawatan penanda arasan
     daripada pihak luar ke Majlis dan juga oleh MDkpr ke agensi lain.
7.  Mengurus dan memantau penerbitan :
           • Buletin Cassia.
           • Laporan Tahunan MDKampar dan
           • Laporan keratan akhbar.
8.  Melaksanakan bimbingan individu atau berkelompok kepada rakan sekerja bagi
     kes yang dirujuk atau secara sukarela melalui Rakan Pembimbing Perkhidmatan
     Awam (AKRAB).