MENU

FUNGSI

1.  Mengkaji tahap pematuhan kepada segala dasar undang undang peraturan dan arahan yang berkuatkuasa.

2.  Mengkaji aktiviti organisasi diuruskan secara berhemat cekap dan berkesan

3.  Mengkaji aset dan kepentingan organisasi dilindungi dari segi kehilangan penipuan dan penyelewengan

4.  Memberi khidmat nasihat atau pandangan mengenai kawalan dalaman terhadap semua sistem termasuk ICT

5.  Melaporkan kepada pihak pengurusan hasil pengauditan dan mengambil tindakan susulan terhadap
   perkara yang dibangkitkan

6.  Menyediakan Rancangan Audit Tahunan dan Laporan Audit Tahunan untuk kelulusan pihak pengurusan