MENU

DASAR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

dasar 2022

  Objektif Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ini adalah untuk :

     1)   Menyatakan tumpuan dan komitmen MDKpr dalam memastikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

     2)   Menggariskan dasar dan objektif MDKpr dalam membangun dan melaksanakan program-program dan aktiviti-aktiviti dalam menyediakan tempat kerja yang selamat dan sihat.

 

JKKP

 

carta erp

 

AKTA JKKP

                                                                     (klik untuk download akta)

 

TANGGUNGJAWAB PEKERJA

pekerja

PEKERJA