MENU

FUNGSI

1.    Memastikan pembangunan dilaksanakan berpandukan dasar Akta garis panduan yang ditetapkan

2.    Melaksanakan pemakaian Akta akta garis panduan yang berkaitan

3.    Merancang projek di peringkat Majlis dengan penyediaan pelan pelan yang berkaitan

4.    Memberi khidmat nasihat berkaitan perancangan bandar landskap

5.    Bekerjasama rapat dengan jabatan jabatan teknikal di peringkat Daerah, Negeri Persekutuan

6.    Merancang pembangunan taman taman rekreasi awam dan kerja kerja berkaitan dengannya

7.    Mengindahkan bandar dengan penanaman pokok pokok hiasan

8.    Menguruskan padang padang permainan sewaan padang kepunyaan Majlis

9.    Menyediakan mengawal selia kemudahan peralatan permainan senam riang

10.  Menguruskan kerja kerja penyelenggaraan pokok pokok besar di bawah kawalan Majlis termasuk
     perkhidmatan berbayar penebangan cantasan pokok individu

11.  Menguruskan sewaan peralatan Majlis seperti khemah pentas peralatan lain termasuk bunga bunga
    hiasan