MENU

FUNGSI

1.  Menyelenggara harta milik Majlis iaitu bangunan bangunan pasar/ gerai pejabat rumah kedai jalan parit / jambatan 

     dan lain lain

2.  Melaksanakan pembinaan projek projek pembangunan dan infrastruktur di dalam kawasan Majlis

3.  Mendapatkan hasil Majlis dari segi kawalan projek selenggaraan iaitu dari segi bayaran fee, jualan
   borang borang dan sebagainya

4.   Mengendalikan aduan awam yang berkaitan

5.   Mengendalikan perolehan Kerajaan dari segi panggilan Tender/ Sebutharga Requisition dan
    sebagainya

6.   Membantu jabatan bahagian /unit lain di dalam Majlis yang berkaitan di dalam bidang bidang
    Kejuruteraan seperti memberi ulasan kepada urus setia OSC, memberi anggaran kos dan sebagainya