MENU

Tuan / Puan yang dihormati ,

Sila nyatakan kepuasan anda terhadap perkhidmatan berdasarkan panduan seperti berikut :

1 - SANGAT MEMUASKAN, 2 - MEMUASKAN, 3 - KURANG MEMUASKAN

123
Pengetahuan dan kemahiran
Sikap ingin membantu
Hormat dan bertimbangrasa
Kemesraan dan kesopanan
Tempoh menunggu
123
Ruang menunggu dan menulis
Penanda arah
Risalah / borang
Kebersihan pejabat
Hawa dingin dan pencahayaan
Kafeteria
Tandas

D. MAKLUMAT ANDA    

Sekian Terima Kasih
Kami amat menghargai kerjasama anda serta masa yang diluangkan bagi menjawab soalan – soalan yang diberikan sebagai penambahbaikan terhadap perkhidmatan Majlis Daerah Kampar.
Sila masukkan ke dalam peti cadangan / maklumbalas di pintu masuk.

 

1 + 0 = Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.