MENU
Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan lndustri Pembinaan Malaysia (CIDB) danmempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam gred, kategori dan pengkhususan
NOTIS PEMBERITAHUAN KADAR TARIF AIR YANG BARU DI PREMIS MAJLIS DAERAH KAMPAR Dimaklumkan bahawa kadar tarif air yang baru di premis Majlis Daerah Kampar akan berkuatkuasa pada 01 April 2023
Kaunter Bayaran Majlis Daerah KamparCawangan Plaza Keranji akan beroperasi pada setiap hari sabtu mulai bulan Februari 2023.
Majlis Daerah Kampar akan mengadakan Operasi Penangkapan Haiwan Merayau dari masa ke semasa di dalam seluruh kawasan pentadbiran Majlis Daerah Kampar berkuatkuasa serta merta.