MENU

FUNGSI

  1.  Kerja kerja merancang dan melaksanakan pembangunan baru Landskap (Jalan Protokol Pinggir dan
  Bahu Bahu Jalan, Taman Rekreasi dan Lot Padang Permainan

2.  Kerja kerja penyelenggaraan dan menaik taraf Landskap sedia ada (Jalan Protokol Pinggir dan Bahu
  Bahu Jalan, Taman Rekreasi dan Lot Padang Permainan

3.  Pemeriksaan Pelan Kelulusan Pembangunan dan Permohonan Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC)

4.  Melaksanakan dasar Penghijauan dan Pengindahkan Bandar dengan penanaman pokok teduhan dan
  pokok hiasan

5. Menguruskan padang padang permainan sewaan padang dan Dewan Bandaran Kampar bagi tujuan
  program dan permainan badminton

6. Menguruskan sewaan peralatan Majlis khemah pentas dan peralatan lain termasuk bunga bunga
  hiasan terutamanya melibatkan Program Peringkat Daerah

7. Menyediakan dan menyelenggara kemudahan peralatan permainan kanak kanak dan peralatan senam
  riang

8. Menguruskan kerja kerja penyelenggaraan cantasan dan pemotongan pokok pokok besar dibawah
  kawalan Majlis termasuk perkhidmatan berbayar penebangan cantasan pokok individu