MENU

FUNGSI

1.   Menyediakan perkhidmatan bandar termasuk penyelenggaraan kebersihan tempat awam.

2.   Melesenkan premis-premis perniagaan tred, perindustrian, pasar awam dan tempat penjajaan.

3.   Menyediakan perkhidmatan pencegahan dan kawalan vektor.

4.   Menyediakan perkhidmatan kesihatan persekitaran dan aktiviti Local Agenda   21.