MENU

FUNGSI

1.  Menguruskan penyediaan Anggaran Belanjawan Tahunan

2.  Menyediakan Penyata Kewangan Tahunan

3.  Menguruskan pembelian pembayaran pinjaman dan hal hal pelaburan Majlis

4.  Menguruskan kutipan hasil Majlis di ibu pejabat Kampar, Pejabat Cawangan Plaza Kranji, Pejabat
  Cawangan Gopeng, Pasar Mambang Di Awan dan lain lain pusat kutipan luar

5.  Menyimpan rekod rekod perakaunan untuk tujuan pengauditan

6.  Menguruskan Aset dan Inventori Majlis mengikut Pekeiling Perbendaharaan bagi membolehkan Majlis
   Daerah Kampar menjalankan fungsi ditetapkan dengan cekap dan berkesan

7.  Melaksanakan Sistem ePBT Web 2 0 sepenuhnya