MENU

FUNGSI

1.  Menguatkuasa undang-Undang yang diterima pakai Majlis Daerah Kampar.

2.  Memberi bantuan tenaga kerja kepada Jabatan-jabatan yang memerlukan kerjasama.
3.  Membantu menjalankan tindakan kawalan bagi pengutipan Cukai Taksiran.
4.  Memusnahkan anjing liar/ tidak berlesen di kawasan tanggungjawab Majlis.
5.  Membuat kawalan/sitaan terhadap haiwan peliharaan (Kerbau, lembu, kambing) yang berkeliaran di tempat awam.
6.  Mengeluarkan notis, kompaun dan juga membuat sitaan atau memindahkan ke atas barang-barang yang menjadi halangan.
7.  Menjalankan operasi harian/mingguan dan juga operasi bersama-sama jabatan-jabatan lain.