MENU

FUNGSI

1.  Merancang dan menjalankan pemantauan kerja – kerja penyelenggaraan dan  penambahbaikan sistem dan aplikasi yang 

     digunapakai di Majlis

2.  Merancang dan menyelenggara pelaksanaan infrastruktur ICT Majlis yang disediakan di sekitar kawasan pentadbiran Majlis :

             a)  Kamera tanpa wayar (CCTV)
          b)  Rangkaian Tanpa Wayar

             c)  Rangkaian Internet

             d)  Rangkaian Telefon Pejabat

3. Merancang, mengurus dan penyelenggaraan peralatan dan perkakasan ICT bagi kegunaan  pegawai dan kakitangan.

4. Merancang dan menyediakan belanjawan tahunan jabatan serta mengawal pengurusan kewangan terutamanya vot – vot peruntukan yang melibatkan Bahagian Teknologi Maklumat.

5. Membuat perancangan jangka pendek dan jangka panjang keperluan program pembangunan ICT Majlis (Pelan Strategik ICT).

6. Melaksanakan perolehan perkakasan dan perisian ICT.

7. Mengurus, merancang dan menyelia kerja –kerja penyelenggaraan pusat data Majlis yang merangkumi server, perkakasan sokongan dan UPS (heavy duty) agar perkakasan dan perisian tersebut sentiasa berfungsi dan berada dalam kondisi terbaik serta pengoperasian berjalan lancar dengan sokongan perkakasan

8. Menyediakan slaid multimedia untuk program-program Majlis seperti Perhimpunan Bulanan dan lawatan daripada agensi luar.

9. Merancang dan mengurus budget penyelenggaraan yang diterima dari Jabatan Kerajaan Tempatan, SUK Perak

10.Merancang dan menyelenggara keselamatan perkakasan dan rangkaian (firewall dan antivirus).

11.Memberi khidmat bantuan teknikal dan khidmat sokongan pengguna kepada kakitangan Majlis