MENU

SENARAI JABATAN/BAHAGIAN/UNIT

Pejabat Yang Dipertua

 • Unit Undang-undang
 • Unit Pusat Setempat (OSC)
 • Unit Perhubungan Korporat & Hal Ehwal Komuniti
 • Unit Audit Dalam
   

Jabatan Perbendaharaan

Jabatan Kejuruteraan

Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta

Jabatan Khidmat Pengurusan

 • Bahagian Pentadbiran & Pengurusan Sumber Manusia
 • Bahagian Penguatkuasaan             
 • Bahagian Sistem Maklumat

Jabatan Perancangan & Pembangunan

 • Bahagian Landskap & Rekreasi

Jabatan Kesihatan Awam

 •  Unit Kesihatan Awam
 •  Bahagian Pelesenan