You are here

Pencapaian MDKpr

3. Pencapaian Status Bandar Mampan Tahun 2020 dalam Program Pengukuran Bandar
Mampan Malaysia melalui MURNInets sempena Hari Perancangan Bandar Sedunia 2020
pada 10 November 2020 di Putrajaya.

                                         murninet

4. Penyertaan keahlian dalam Persatuan Pihak Berkuasa Tempatan Malaysia.

                                           MALA

 

2020 PERINGKAT NEGERI

1. Jemputan sebagai Speaker Geopark Tourism Talk Series sempena Sambutan Ulang Tahun Kali Ke-2 Geopark Lembah Kinta pada 9 November 2020.

                                   GEOPARK

2. Penyertaan dalam Pertandingan Pertandingan Anugerah Inovasi Negeri Perak Tahun 2020:
                     Nama projek : Car Pro Line - Penyediaan Garisan Tempat Letak Kereta
                     Kumpulan : Mind Power

car pro line

3. Penglibatan dalam kajian pelan tindakan dan penjenamaan wilayah pelancongan Greater Ipoh yang melibatkan 4 PBT iaitu MBI, MPKK, MDBG, dan MDKpr.

penjenamaan