You are here

Logo Korporat

Logo Koporat Majlis Daerah Kampar

 

 Maksud :

1. Huruf  'K'  - Melambangkan Kekuatan, Kesepaduan & Kecemerlangan selain daripada unsur utama KAMPAR itu sendiri.

2. Warna BIRU - Susunan Kerja dan Perancangan yang teratur bagi membentuk Kampar sebagai sebuah bandar yang maju dan membangun.

3. Warna MERAH - Kekuatan dan Kemantapan Pengurusan Organisasi yang terus dipupuk di dalam Majlis.