MENU

                         

PEMERKASAAN  IMEJ KORPORAT MDKpr;

PENJENAMAAN LOGO  INISIATIF HIJAU MAJLIS DAERAH KAMPAR.

 

Selaras dengan Program Pelan Transformasi PBT yang merupakan agenda terbaru Program Transformasi Kerajaan di bawah Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT), Majlis Daerah Kampar telah menyelaras semula  penjenamaan imej korporat di Majlis Daerah Kampar.

Antara penjenamaan semula tersebut adalah penciptaan Logo 7 Inisiatif Pembangunan Kejiranan Hijau yang telah dihasilkan dengan kerjasama strategik bersama  Ngdawiyah's Gesture Drawing Team daripada People of Remarkable Talent (P.O.R.T), Ipoh. Ianya telah dilancarkan secara rasmi dalam Hari Terbuka Majlis Daerah Kampar pada 31.05.2016.

Logo ini telah digunapakai dengan meluas dalam  semua penerbitan dan program  yang dijalankan di Majlis Daerah Kampar  bagi tujuan promosi.