MENU

DASAR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

dasar KKP

  Objektif Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ini adalah untuk :

     1)   Menyatakan tumpuan dan komitmen MDKpr dalam memastikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

     2)   Menggariskan dasar dan objektif MDKpr dalam membangun dan melaksanakan program-program dan aktiviti-aktiviti dalam menyediakan tempat kerja yang selamat dan sihat.

 

CARTA JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

carta jkkp

 

CARTA JAWATANKUASA KERJA KKP

carta

 

CARTA PASUKAN RESPON KECEMASAN

CARTA PASUKAN BENCANA ALAM

 

PAMERAN PERALATAN KELENGKAPAN ERT