MENU

FUNGSI

1.  Menguruskan mesyuarat mesyuarat dalaman dan luaran
2.  Menguruskan hal ehwal Yang Dipertua Setiausaha dan Ahli Majlis
3.  Menguruskan Majlis Angkat Sumpah Yang Dipertua dan Ahli Majlis
4.  Bertanggungjawab menguruskan jadual Yang Dipertua Setiausaha
5.  Betanggungjawab mengawal selia takwim mesyuarat MDKpr dan lain lain mesyuarat jabatan dan
     membuat urusan berkaitan hal ehwal am
6.  Menjawab panggilan dan melayani tetamu bagi pihak Yang Dipertua Setiausaha
7.  Menguruskan dokumen yang dihantar dan diterima melalui faks