MENU

 

AKH 2020 (Laluan Pejalan Kaki)
Klik SINI untuk lihat video

 

ANUGERAH KEJIRANAN HIJAU (AKH) 2020 merupakan penghargaan di peringkat nasional yang diberikan kepada Pihak Berkuasa Tempatan, komuniti dan individu atas usaha dalam melaksanakan inisiatif pembangunan kejiranan hijau.

 

Kategori Penyertaan :

 

 1. Perumahan Bertanah

 

 1. Perumahan Bertingkat

 

 1. Kampung Dalam Bandar

 

 1. Kampung Luar Bandar

 

 1. Pihak Berkuasa Tempatan

 

 

Setiap kategori akan dinilai mengikut Inisiatif Pembangunan Kejiranan Hijau yang ditetapkan seperti berikut :

 

 1. Pembangunan Kebun Kejiranan

 

 1. Program Pengkomposan Sisa

 

 1. Sistem Pengumpulan dan Penggunaan Semula Air Hujan

 

 1. Penyediaan Laluan Pejalan Kaki

 

 1. Penyediaan Laluan Basikal

Pihak Majlis Daerah Kampar telah menyertai penganugerahan ini melalui Inisiatif Pembangunan Kejiranan Hijau dalam setiap kategori seperti berikut :

 

BIL

 

KATEGORI

 

INISIATIF PEMBANGUNAN KEJIRANAN HIJAU

 

1.

PIHAK BERKUASA TEMPATAN

 

Penyediaan Laluan Pejalan Kaki

 

 

2.

 

 

Penyediaan Laluan Basikal

 

 

Bagi Inisiatif Pembangunan Kejiranan Hijau seperti pembangunan kebun kejiranan, Sistem pengumpulan dan penggunaan semula air hujan (PSAH) dan program pengkomposan sisa telah berjaya mengambil bahagian dan mengemukakan penyertaan mengikut kategori yang dipertandingkan seperti senarai di bawah :

 

BIL

 

KATEGORI

 

INISIATIF PEMBANGUNAN KEJIRANAN HIJAU

 

3.

 

PERUMAHAN BERTANAH

 

 1.  

Encik Chan Tak Chang,

Taman Angkasa Kampar, Perak.

 

 1.  

Kumpulan Kebun Kejiranan Taman Bandar Baru Kampar, Perak.

 

 

Pembangunan Kebun Kejiranan

 

 

4.

 

PERUMAHAN BERTINGKAT

 

 1.  

Encik Foong Peng Chiew,

Taman Kampar, Perak.

 

5.

 

KAMPUNG DALAM BANDAR

 

 1.  

Encik Wong Chee Meng,

Desa Lawan Kuda Gopeng, Perak.

 

 1.  

- HELWA RPT Batu Putih Kampar, Perak.

- Komuniti Kopi Kopisan Gopeng, Perak.

 

 

 

 

 

 

BIL

 

KATEGORI

 

INISIATIF PEMBANGUNAN KEJIRANAN HIJAU

 

6.

 

KAMPUNG LUAR BANDAR

 

 1.  

Encik Dizan bin Mohd Dawi,

Kampung Sungai Itek Gopeng, Perak.

 

 1.  

Kampung Jelutong Baru Malim Nawar, Perak.

 

Pembangunan Kebun Kejiranan

7.

 

PERUMAHAN BERTANAH

 

 1.  

Encik Zamri bin Ismail,

RPT Muhibbah Malim Nawar, Perak.

 

Sistem Pengumpulan dan Penggunaan Semula Air Hujan  (SPAH)

8.

 

PERUMAHAN BERTINGKAT

 

 1. Kondominium Villa Tasik Barat Kampar, Perak.

 

9.

 

KAMPUNG DALAM BANDAR

 

 1. HELWA RPT Batu Putih Kampar, Perak.

 

10.

 

PERUMAHAN BERTANAH

 

 1.  

- Encik Asmi bin Aminuddin,

  RPT Batu Putih Kampar, Perak.

 

- Puan Leong Yet Pin,

  Taman Sejahtera Kampar, Perak.

 

Program Pengkomposan Sisa

 

 

Pengharapan Majlis pada masa akan datang agar program ini dapat dikembang luaskan dan mendapat perhatian individu dan komuniti untuk menyertai dan mengambil bahagian pada masa akan datang.

akhpejalankaki
akhpejalankaki1akhpejalankaki3akhpejalankaki4akhpejalankaki6akhpejalankaki7cartapenjalankaki