MENU

PIAGAM PELANGGAN MAJLIS DAERAH KAMPAR

 1. Isu Penyelesaian Masalah (Aduan)

  Semua aduan akan diambil tindakan tidak melebihi empat belas (14) hari.
   

 2. Perkhidmatan Perbandaran

  2.1 Perkhidmatan pungutan sampah di pusat perdagangan adalah setiap hari dan  dikawasan perumahan tiga kali seminggu.

  2.2 Pembersihan longkang dan pemotongan rumput dilakukan 2 kali sebulan di kawasan perdagangan dan sebulan sekali di kawasan lain.
   

 3. Kelulusan Permohonan Lesen Perniagaan

  3.1 Permohonan lesen perniagaan yang mematuhi semua kehendak perundangan diluluskandalam tempoh empat belas (14) hari .

  3.2 Permohonan lesen Pasar Awam dan Gerai Majlis diluluskan dalam tempoh lima (5) hari.

  3.3 Permohonan lesen Penjaja Sementara (pasar malam dan pasar sehari) diluluskan dalam tempoh lima (5) hari.
   

 4. Kawalan Vektor

  4.1 Tindakan kawalan vektor termasuk Semburan Asap (Fogging) dijalankan sebaik sahaja notifikasi penyakit bawaan vektor diterima.

  4.2 Aktiviti pencegahan penyakit bawaan vektor dijalankan empat (4) bulan sekali di setiap lokaliti.
   

 5. Permohonan Cadangan Pembangunan

  Memastikan permohonan cadangan pembangunan  yang diterima tidak melebihi tempoh piagam
  yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) mengikut
  jenis permohonan seperti berikut;-

  Bil.

  Jenis Permohonan

  Tempoh Piagam Pelanggan

  1.

  Permohonan Serentak

   

  1. Permohonan serentak yang melibatkan permohonan Perihal Tanah, Kebenaran Merancang, Pelan Kejuruteraan dan Pelan Bangunan

  111 Hari

  1. Permohonan  serentak yang melibatkan Perihal Tanah, Kebenaran Merancang dan Pelan Bangunan

  108 Hari

  1. Permohonan serentak yang tidak melibatkan Perihal Tanah

  69 Hari

  2.

  Permohonan  Kebenaran Merancang

  57 Hari

  3.

  Permohonan Pelan Kejuruteraan

  57 Hari

  4.

  Permohonan Pelan Bangunan

  37 Hari

  5.

  Permohonan Perakuan CCC

  14 Hari

   

 6. Bantahan Cukai Taksiran

  Mengeluarkan keputusan bantahan Cukai Taksiran dalam tempoh dua (2) bulan daripada tarikh Mesyuarat Bantahan diadakan.
   

 7. Pengeluaran Bil

  Bil-bil akan dikeluarkan mengikut masa yang ditetapkan seperti berikut :

  -Cukai Taksiran 1/2 tahun pertama : 20 Disember tahun sebelumnya.
  -Cukai Taksiran 1/2 tahun kedua : 20 Jun tahun yang sama
  -Bil sewaan dan bil air bagi gerai dan pasar awam dikeluarkan selewat-lewatnya 5hb setiap bulan.
   

 8. Kawasan Riadah dan Rekreasi

  8.1Memberi ulasan kelulusan pelan landskap dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas menerima borang permohonan serta dokumen berkaitan yang lengkap.

  8.2 Memastikan aduan-aduan berkenaan kerja-kerja penebangan, pemangkasan pokok serta melupuskan sisa pangkasan yang diterima akan diambil tindakan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.

  8.3 Melakukan kerja-kerja pengindahan dan penyelenggaraan landskap bagi kawasan MDKpr yang merangkumi landskap kejur dan landskap lembut bagi setiap dua (2) bulan sekali secara berkala.
   

 9. Proses Permohonan, Pembaikan & Pembayaran

  9.1 Memberikan maklumbalas bagi aduan/ permohonan jalan, longkang, bonggol, pondok bas, lampu jalan dan papan tanda dalam tempoh tidak lebih dari dua minggu.

  9.2 Mengambil tindakan terhadap aduan yang melibatkan pembaikan bagi kerja kecil dalam tempoh tidak lebih dari dua minggu.

  9.3 Proses pembayaran kerja kepada kontraktor akan diproses dalam tempoh masa empat belas hari

 

Tarikh pindaan piagam baru : 1.9.2013