MENU

Assessment Tax Calculation

The rates for assessment tax this year is as follows:
Propoertional Hold Categories

  • Residential and Business 5.5 - 10%
  • Industrial / Special Property 15%
  • Agricultural 2%
  • Empty Plot 5%

Example of Assessment Tax Calculation

Hold Category: Residentia(One Strayed Terrace House)
Annual Value : RM 4, 200.00

Percentage value= 9%(Based on dwellings). Cleck here for reference on percentage imposed
Assessment Tax : 9% from RM4,200.00
= RM378.00

(RM189.00 for first half of the year)
(RM189.00 for second half of the year)

 


1) APAKAH CUKAI TAKSIRAN ?

Sebenarnya banyak istilah yang digunakan apabila menyebut perkara ini. Antaranya ialah kadar dan yang paling popular dan digunakan dengan meluas adalah cukai pintu.

 

Cukai taksiran pada amnya dikenakan kepada semua pegangan meliputi bangunan dan tanah yang terletak di dalam kawasan pentadbiran Majlis Daerah Kampar.

 

2) KENAPA CUKAI TAKSIRAN DIKENAKAN ?

 

Cukai taksiran dikenakan untuk menampung perbelanjaan mengurus kawasan pentadbiran yang meliputi untuk pembangunan, perkhidmatan bandar, penyelenggaraan dan kemudahan awam yang disediakan samaada secara langsung atau secara tidak langsung kepada pembayar-pembayar cukai.

 

Dalam istilah lain cukai taksiran diperlukan bagi menampung perbelanjaan dalam memberi kemudahan kepada penduduk-penduduk di dalam kawasan Majlis.

 

3) BILA PEMBAYARAN PERLU DILAKUKAN ?

 

Bayaran cukai taksiran hendaklah dijelaskan dua kali setahun seperti berikut:-

 

1.     Januari hingga Jun – tempoh akhir bayaran 28/29 Februari.

2.     Julai hingga Disember – tempoh akhir bayaran 31 Ogos.

Biasanya  bil cukai taksiran dikeluarkan pada bulan Januari bagi setengah tahun pertama dan pada bulan Julai bagi setengan tahun kedua. Jika bil cukai taksiran anda tidak diterima, pemilik-pemilik dinasihatkan berhubung dengan Jabatan Perbendaharaan, MDKpr,Kampar BAGI MENGELAKKAN DENDA LEWAT DIKENAKAN.

 

 

4) BAGAIMANA NILAI TAHUNAN DITENTUKAN ?


Nilai Tahunan merupakan anggaran kasar sewa tahunan yang munasabah dijangka akan diperolehi dari setahun ke setahun dari pegangan yang berkenaan jika disewakan.

 

Dalam istilah lain, berapakah sewa yang pemilik boleh diperolehi dari pegangan (harta) tersebut jika ia disewakan kepada penyewa.

 

Bagi tanah kosong, Nilai Tahunan ditentukan berdasarkan 10% dari nilai harga pasaran tanah tersebut. Ia  berpandukan dalam Seksyen 2, Akta Kerajaan Tempatan 1976 ( Akta 171 ).

 

5) KADAR-KADAR CUKAI TAKSIRAN

 

Kadar-kadar cukai taksiran bagi tahunan ditentukan mengikut di bawah :-

 

Pegangan

 

Kadar

 

 

 

Kediaman

:

6 % - 10.5 %

Perniagaan

:

6 % - 10.5 %

Harta Khas/Industri

:

15.5 %

Pertanian

:

2.5 %

Tanah Kosong

:

5.5 %

 

6) CONTOH PENGIRAAN CUKAI TAKSIRAN

 

Kategori Pegangan

:

Kediaman

( Rumah Teres Satu Tingkat )

Jika Nilai Tahunan

:

RM 3600.00

Kadar kawasan

:

9.5 %

Cukai Taksiran

:

RM 342.00

 

 

 

Jika Nilai Pasaran

:

RM 25,000.00

Nilai Tahunan 10%

:

RM 2,500.00

Kadar

:

5.5 %

Cukai Taksiran

:

RM 137.50

 

Merujuk pada contoh di atas, RM342.00 adalah merupakan cukai taksiran untuk setahun bagi rumah teres satu tingkat dan RM137.50 pula merupakan cukai taksiran setahun bagi tanah kosong.

 

 

7) Name / Correspondence Address of Property Owner

Notice of change in name of owner (Change in ownership) must be made using Form I or Form J that is available from the office of the Council or the lawyers that are arranging the change in ownership.

For change in corresponding address, owners are required to inform the Council or in writing.

Notification is important to ensure that the Council has updated records and in line with Section 160 Local Government Act 1976.  It is an offense not to notify.