MENU
Sistem Perakaunan Berkomputer Standard Kerajaan Negeri (SPEKS)
   
  SPEKS adalah sistem perakaunan bersepadu yang dibangunkan untuk Kerajaan-Kerajaan Negeri di Semenanjung Malaysia. Pembangunan SPEKS adalah bertujuan untuk:
 
 • Melicinkan dan mempertingkatkan produktiviti serta kecekapan pengurusan kewangan.
 • Menyediakan Penyata Kewangan yang sempurna dan tepat pada masa.
 • Memperbaiki Pentadbiran Kewangan Negeri.
 • Mengadakan Pusat Sumber Maklumat Kewangan.
 • Menyediakan Kerajaan Negeri ke era Kerajaan Elektronik.
   
  Faedah - Faedah SPEKS
 
 • Penyediaan Penyata Kewangan yang tepat dan cepat
 • Penggunaan format yang seragam
 • Proses Kerja yang seragam
 • Pemantauan dan koordinasi yang lebih berkesan
 • Penjimatan masa dan mengurangkan kesilapan
 • Pencarian maklumat dengan cepat
 • Pembayaran lebih cepat dengan adanya EFT dan Autopay
 • Boleh berintegrasi dengan sistem lain
 • Penggunaan satu sistem di semua negeri yang menyeluruh
 • Meningkatkan akauntabiliti di peringkat PTJ/Jabatan
   
7)
  Aplikasi ini bertujuan untuk menyemak status bayaran yang masuk ke akaun Majlis secara EFT.
   
8) 
  Sistem Maklumat Rekod Jalanraya Malaysia (Malaysian Road Records Information System) , atau dalam singkatan nama MARRIS ialah satu aplikasi yang digunakan untuk merekod maklumat-maklumat jalan dalam seluruh negeri. Butiran-butiran maklumat yang direkod merangkumi panjang, lebar dan bahu jalan bagi jalanraya negeri, butiran jalanraya perbandaran, butiran jalanraya di dalam kawasan perumahan murah dan juga butiran lorong belakang. Maklumat-maklumat ini digunakan untuk mengira geran penyelenggaraan jalan setiap negeri yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan.
   
9) 
  Aplikasi ini bertujuan untuk menyemak status hakmilik kenderaan sama ada kenderaan Majlis atau kenderaan kakitangan yang dimiliki melalui skim pinjaman Majlis.