MENU

AHLI MAJLIS,
MAJLIS DAERAH KAMPAR 15 MEI 2020 HINGGA 14 MEI 2022

( dalam proses kemaskini )

 

 Nama  Abdul Halim Bin Saad, AMP. abdul halim
 Alamat

 Majlis Daerah Kampar
 Kompleks Pentadbiran MDKpr
 Jalan Iskandar
 31900 Kampar
 Perak

 No Tel (HP)  012-5255880
 No Tel (R)  05-4671020
 Email ydp@mdkampar.gov.my
   

 

 Nama    
 Alamat

 

 No Tel (HP)  
 No Tel (R)  
 Email  
   

 

 Nama    
 Alamat

 

 No Tel (HP)  
 No Tel (R)  
 Email  
   

 

 Nama    
 Alamat  
 No Tel (HP)  
 No Tel (R)  
 Email  
   

 

 Nama    
 Alamat  
 No Tel (HP)  
 No Tel (R)  
 Email  
   

 

 Nama    
 Alamat  
 No Tel (HP)  
 No Tel (R)  
 Email  
   

 

 Nama    
 Alamat  
 No Tel (HP)  
 No Tel (R)  
 Email  
   

 

 Nama    
 Alamat  
 No Tel (HP)  
 No Tel (R)  
 Email  
   

 

 Nama    
 Alamat  
 No Tel (HP)  
 No Tel (R)  
 Email  
   

 

 Nama     
 Alamat  
 No Tel (HP)  
 No Tel (R)  
 Email  
   

 

 

 Nama    
 Alamat  
 No Tel (HP)  
 No Tel (R)  
 Email  
   

 

 

 Nama     
 Alamat  
 No Tel (HP)  
 No Tel (R)  
 Email  
   

 

 Nama    
 Alamat  
 No Tel (HP)  
 No Tel (R)  
 Email  
   

 

 Nama    
 Alamat  
 No Tel (HP)  
 No Tel (R)  
 Email  
   

 

 Nama    
 Alamat  
 No Tel (HP)  
 No Tel (R)  
 Email  
   

 

Nama    
 Alamat  
 No Tel (HP)  
 No Tel (R)  
 Email