MENU

Lesen kantin dan gerai didalam premis berlesen

1. Salinan kad pengenalan. - 1 keping
2. Gambar berukuran pasport. - 3 keping
3. Salinan surat perjanjian sewa atau lain-lain bukti kebenaran. - 1 keping
4. Pelan lakar lokasi. - 1 keping
5. Salinan sijil/resit pendaftaran kursus pengendalian makanan termasuk pekerja. - 1 keping

 • Kantin

  • Borang - RM2.00
  • Proses - RM20.00

   

 • Gerai dalam premis
  • Borang - RM2.00
  • Proses - RM5.00

Lesen Gerai Majlis(termasuk pasar awam)

1. Salinan kad pengenalan - 2 keping
2. Gambar berukuran pasport - 4 keping
3. Salinan sijil/resit pendaftaran kursus pengendali makanan termasuk pekerja sekiranya gerai merupakan premis makanan - 1 keping

 • Borang = RM2.00
 • Proses = RM30.00
 • Iklan    = RM5.00 (jika ada)

Lesen iklan premis

1. Salinan kad pengenalan - 1 keping
2. Gambar berukuran pasport - 3 keping
3. Salinan sijil pendaftaran perniagaan/syarikat - 1 keping
4. Salinan surat kebenaran pemilik syarikat/perniagaan sekiranya pemohon bukan pemilik syarikat /perniagaan - 1 keping
5. Salinan resit cukai taksiran dan cukai tanah terkini - 1 keping
6. Pelan lakar lokasi - 1 keping
7. Gambar/lakaran iklan, termasuk ukuran sekiranya pemohon mempamerkan iklan - 1 keping

Lesen iklan Billboard

1. Salinan kad pengenalan - 1 keping
2. Gambar berukuran pasport - 3 keping
3. Salinan sijil pendaftaran perniagaan/syarikat - 1 keping
4. Salinan surat kebenaran pemilik syarikat/perniagaan sekiranya pemohon bukan pemilik syarikat/perniagaan - 1 keping
5. Salinan resit cukai tanah terkini - 1 keping
6. Salinan geran, Lesen menduduki sementara(TOL)atau lain-lain dokumen yang menyatakan syarat guna tanah - 1 keping
7. Salinan surat perjanjian sewa atau lain-lainbukti kebenaran menduduki premis sekiranya pemohon bukan pemilik premis - 1 keping
8. Pelan lakar lokasi - 1 keping
9. Pelan struktur yang diperaku oleh arkitek/jurutera struktur berdaftar - 1 keping
10. Gambar/lakaran iklan, termasuk ukuran sekiranya pemohon mempamerkan iklan - 1 keping

 • Borang = RM2.00
 • Proses = RM20.00

Lesen pertunjukan/Jualan(EKSPO)/Khemah sementara

1. Salinan kad pengenalan - 1 keping
2. Gambar berukuran pasport - 3 keping
3. Salinan sijil pendaftaran perniagaan/syarikat - 1 keping
4. Salinan surat kebenaran pemilik syarikat/perniagaan sekiranya pemohon bukan pemilik syarikat/perniagaan - 1 keping
5. Salinan resit cukai taksiran dan cukai tanah terkini - 1 keping
6. Salinan geran, Lesen Menduduki Sementara(TOL)atau lain-lain dokumen yang menyatakan syarat guna tanah - 1 keping
7. Salinan surat perjanjian sewa atau lain-lain bukti kebenaran menduduki premis sekiranya pemohon bukan pemilik premis - 1 keping
8. Pelan lakar lokasi - 1 keping
9. Pelan lakar lantai - 1 keping

 • Borang = RM2.00
 • Proses = RM20.00

untuk pertanyaan sila hubungi no.05-4671047(bahagian lesen am & lesen pasar)