MENU

Kaedah untuk permohonan lesen penjaja sementara

1. Borang permohonan
2. Salinan kad pengenalan - 1 keping
3. Gambar berukuran pasport - 3 keping
4.  Bayaran permohonan sebanyak RM 7.00

  • Borang = RM 2.00
  • Proses  = RM 5.00
5. Salinan sijil kursus pengendalian makanan - 1 keping (jika berkaitan)
6. Salinan sijil/resit pendaftaran kursus pengendalian makanan termasuk pekerja sekiranya gerai merupakan premis makanan - 1 keping

Kaedah untuk permohonan lesen pasar awam

1. Borang permohonan
2. Salinan kad pengenalan - 2 keping
3. Gambar berukuran pasport - 4 keping
4. Bayaran permohonan sebanyak RM 32.00

  • Borang = RM 2.00
  • Proses = RM 30.00
5. Salinan sijil kursus pengendalian makanan - 1 keping (jika berkaitan)

Lesen kedai, kilang dan stor

1. Salinan kad pengenalan - 1 keping
2. Gambar berukuran pasport - 3 keping
3. Salinan sijil pendaftaran perniagaan/syarikat - 1 keping
4. Salinan surat kebenaran pemilik syarikat/perniagaan sekiranya pemohon bukan pemilik syarikat/perniagaan - 1 keping
5. Salinan resit cukai taksiran dan cukai tanah terkini - 1 keping
6. Salinan geran, Lesen menduduki Sementara(TOL) atau lain-lain dokumen yang menyatakan syarat guna tanah - 1 keping
7. Salinan Sijil Layak Menduduki atau kelulusan Lesen Bangunan Sementara sekiranya premis menggunakan bangunan baru atau yang di bina semula. - 1 keping
8. Salinan surat perjanjian sewa atau lain-lain bukti kebenaran menduduki premis sekiranya pemohon bukan pemilik premis. - 1 keping
9. Pelan lakar lokasi. - 1 keping
10. Pelan lakar lantai. - 1 keping
11. Gambar/lakaran iklan, termasuk ukuran sekiranya pemohon mempamerkan iklan. - 1 keping
12. Salinan sijil/resit pendaftaran kursus pengendalian makanan termasuk pekerja sekiranya premis merupakan premis makanan. - 1 keping

  • Borang  = RM2.00
  • Proses   =RM20.00
  • Iklan     = RM5.00