MENU

Semua permohonan seperti di atas yang melibatkan sebarang iklan seperti kain rentang (banner) dan gegantung (bunting) perlulah mendapatkan kelulusan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka terlebih dahulu sebelum memohon daripada Majlis. Kelulusan boleh didapatkan di laman web sbmb.dbp.gov.my. Harap maklum dan terima kasih.