MENU

Pelancaran Insentif Pembayar Cukai Taksiran 2019 telah dilaksanakan di dalam Mesyuarat Penuh pada 19 Disember 2018. Insentif Pembayar Cukai ini akan diberikan kepada 2500 pembayar cukai yang pertama yang membayar Bil Cukai Taksiran 2019 untuk tempoh setahun.