MENU

Majlis Daerah Kampar melalui Unit Pusat Setempat (OSC) akan melaksanakan OSC 3 Plus Online bagi semua permohonan pemajuan di kaunter OSC bermula pada 1 NOVEMBER 2020.

 

OSC ONLINE 3