MENU

Majlis Daerah Kampar telah berjaya memperolehi pengiktirafan Pematuhan SAGA. Sijil Pematuhan SAGA telah disampaikan oleh YBhg Datuk Saat Bin Esa, C.A.(M), Akauntan Negara Malaysia pada 29 November 2018 di Hotel Mercure, Penang. Majlis Daerah Kampar merupakan PBT pertama sebagai pengguna sistem ePBT yang mendapat Sijil Pematuhan SAGA daripada 50 PBT di semenanjung Malaysia yang menggunakan sistem ePBT.