MENU

Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia(CIDB) dan mempunyai Perakuan Pendaftaran ontraktor(PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan(SPKK) dalam gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan serta yang masih dibenarkan membuat kerja-kerja sebutharga di Daerah Kampar, dipelawa untuk menyertai sebutharga di bawah ini:-

klik di bawah untuk lihat iklan

 Iklan sebutharga muka surat pertama
 Iklan sebutharga muka surat kedua