MENU

Aktiviti  : Aktiviti Disinfeksi Bagi Mencegah Penularan Wabak COVID-19 di Fasiliti Majlis Daerah Kampar oleh
               Unit Kesihatan Am
Tarikh   : 23/3/2020
Tempat : 1) Terminal 1 @ Kampar
               2) Tandas Awam Terminal 1 @ Kampar
               3) Medan Suria
               4) Medan Sentosa

Klik untuk lihat gambar