MENU
 
                                                                                                 PIAGAM PELANGGAN
                                                                                              MAJLIS DAERAH KAMPAR
 

Kami warga MDKpr dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji memberikan perkhidmatan secara profesional, cemerlang dan berkualiti seperti yang berikut:

BIL

PERKARA

TEMPOH PIAGAM PELANGGAN

1.

PENGURUSAN ADUAN

Memberi maklumbalas akuan terimaan aduan awam

 

*3 hari

 

PERKHIDMATAN PERBANDARAN

2.1       Memantau kerja-kerja kutipan sampah ke atas      kontraktor yang dilantik :

            a.   Pusat perdagangan

            b.   Kawasan perumahan

 

Setiap hari

*3 kali seminggu

2.

2.2       Memantau ke atas kerja-kerja Konsesi Puncak Emas    Insfra Sdn Bhd (PEISB) di jalan-jalan yang berdaftar       dengan MARRIS :

            a.   Pembersihan longkang

            b.   Pemotongan rumput

 

 

 

*2 bulan sekali

*14 hari sekali

 

2.3       Menyelenggara kawasan lapang

*1 bulan sekali

 

2.4       Memberi kelulusan lesen perniagaan/pengiklanan :

            a.   Tidak berisiko

            b.   Berisiko

 

*1 hari

*2-30 hari

 

2.5       Mengadakan aktiviti bersama komuniti

            (gotong-royong, promosi kitar semula dan anti denggi)

*1 bulan sekali

3.

PERMOHONAN CADANGAN PEMBANGUNAN

Memastikan semua permohonan cadangan pemajuan yang lengkap diproses dalam tempoh seperti berikut :

a.         Permohonan serentak
            Kebenaran merancang dan pelan bangunan

b.         Permohonan kebenaran merancang/pelan             landskap/pelan nama taman/nama jalan dan penomboran bangunan

c.         Permohonan pelan bangunan

d.         Permohonan pelan kejuruteraan

 • Kerja tanah
 • Jalan dan saliran
 • Pelan lampu jalan

9 hari

 

57 hari

 

37 hari

57 hari

 

e.         Permohonan perakuan CCC (Rumah sesebuah)

7 hari

 

f.          Permohonan perakuan CCC (Skim pemajuan)

14 hari

 

g.         Permohonan kerja korekan

3-7 hari

4.

PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

4.1       Memberi kelulusan permohonan sewaan premis (kedai/gerai/meja pasar)

*7 hari

 

4.2       Memberi kelulusan permohonan tukar penama bil        cukai taksiran seperti berikut :

            a.   Individu

            b.   Pemaju

 

*1 hari

*7 hari

5.

KELULUSAN PEMBAYARAN

5.1       Membuat pembayaran kepada kontraktor/pembekal      (Peruntukan Majlis) dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.

*10 hari

 

5.2       Memproses tuntutan bayaran kerja kontraktor         (Peruntukan MARRIS, Persekutuan & Negeri) dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.

*6 hari

6.

MENGELUARKAN BIL

Mengeluarkan bil-bil cukai taksiran kepada pembayar cukai  seperti berikut :

 • Cukai Taksiran ½ Tahun Pertama
   
 • Cukai Taksiran ½ Tahun Kedua
   
 • Menyerahkan bil sewaan premis (kedai/gerai/meja pasar) akan diserahkan kepada penyewa
   
 • Menyerahkan bil sewaan premis (kedai/gerai/meja pasar) akan diserahkan kepada penyewa

 

 

Sebelum *15 Januari pada tahun semasa

Sebelum *15 Julai pada tahun semasa

Sebelum *20hb. setiap bulan

Sebelum *20hb. setiap bulan

7.

KELULUSAN SEWAAN

Memberi kelulusan sewaan dari tarikh permohonan  seperti berikut:

a.         Dewan

b.         Peralatan

c.         Padang

 

 

*3 hari

8.

PENGURUSAN TEMPAT LETAK KERETA

Memproses permohonan petak khas dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.

*5 hari

  * Bilangan Hari tidak termasuk Hari Sabtu, Ahad dan Cuti Am.

 

Disediakan Oleh,                                                                                      Disahkan Oleh,

 

(KHUMAIZAH BINTI AZIZ)                                                                          (SITI AZURA BINTI HAJI JUKI, AMP)
Penolong Pegawai Tadbir,                                                                           Setiausaha,
Unit Perhubungan Korporat &                                                                    MAJLIS DAERAH KAMPAR
Hal Ehwal Komuniti,
MAJLIS DAERAH KAMPAR.

 

 

                       Diluluskan Oleh,

 

                      (ABDUL HALIM BIN SAAD, AMP)
                      Yang Dipertua,
                      MAJLIS DAERAH KAMPAR.

 

Kelulusan Pindaan dalam Mesyuarat Pengurusan Bil.6/2013 Bertarikh 29hb. Julai, 2013,
Pindaan Kali Kedua dalam Mesyuarat Pengurusan Bil.5/2015 pada 25hb. Mei, 2015,
Pindaan Kali Ketiga dalam Mesyuarat Pengurusan Bil.2/2018 pada 15hb. Februari, 2018 dan
Pindaan Kali Keempat dalam Mesyuarat Pengurusan Bil.7/2020 pada 16hb. Julai 2020.