MENU

PIAGAM PELANGGAN

MAJLIS DAERAH KAMPAR

 

Kami warga MDKpr dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji memberikan perkhidmatan secara profesional, cemerlang dan berkualiti seperti yang berikut:

  

BIL PERKARA TEMPOH PIAGAM PELANGGAN
1

PENGURUSAN ADUAN

Penyelesaian / Maklum balas Aduan

 

*14 Hari

2

PERKHIDMATAN PERBANDARAN

 

2.1 Kutipan Sampah;

Pusat Perdagangan

Kawasan Perumahan

 

2.2 Pembersihan Longkang & pemotogan rumput

Kawasan Perdagangan

Kawasan Perumahan

 

2.3 Kelulusan Lesen Perniagaan/Pengiklanan;

Tidak Berisiko

Berisiko

 

2.4 Aktiviti bersama komuniti (gotong royong, promosi kitar semula dan anti denggi)

 

 

Setiap Hari

3 kali seminggu

 

 

2 kali sebulan

Sebulan sekali

 

 

*1 Hari

*2-30 Hari

 

Sebulan sekali

3

PERMOHONAN CADANGAN PEMBANGUNAN

 

3.1 Permohonan Serentak

3.1.1 Kebenaran Merancang dan Pelan Bangunan.

3.2 Permohonan Kebenaran Merancang /Pelan Landskap /Pelan Nama Taman, Nama Jalan dan Penomboran Bangunan

3.3 Permohonan Pelan Bangunan.

3.4 Permohonan Pelan Kejuruteraan ;

 

  • Kerja Tanah
  • Jalan dan Saliran
  • Pelan Lampu Jalan

3.5 Permohonan Perakuan CCC (Rumah Sesebuah)

3.6 Permohonan Perakuan CCC (Skim Pemajuan)

3.7 Permohonan Kerja Korekan

(setelah dokumen lengkap diterima)

 

 

 

 

 

*69 Hari

 

*57 Hari

 

*37 Hari

*57 Hari

 

 

*7 Hari

*14 Hari

*3-7 Hari

 

 

 

 

4

PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

4.1 Kelulusan Permohonan Sewaan Premis (Kedai/Gerai/Meja Pasar)

(dengan dokumen yang lengkap kecuali yang melibatkan proses temuduga)

 

4.2 Kelulusan Permohonan Tukar Penama Bil Cukai Taksiran (dengan dokumen yang lengkap dan memenuhi syarat ditetapkan) :

4.2.1 Individu

4.2.2 Pemaju

 

*7 Hari

 

 

 

*1 Hari

*7 Hari

5

KELULUSAN PEMBAYARAN

7.1 Membuat pembayaran kepada kontraktor / pembekal (Peruntukan Majlis)

(setelah dokumen lengkap diterima)

 

7.2 Memproses tuntutan bayaran kerja kontraktor (Peruntukan MARRIS, Persekutuan & Negeri)

(setelah dokumen lengkap diterima)

*10 Hari

 

 

 

*6 Hari

6

PENGELUARAN BIL

Bil-bil akan dikeluarkan oleh MDKpr seperti berikut :

6.1 Cukai Taksiran ½ Tahun Pertama

 

6.2 Cukai Taksiran ½ Tahun Kedua

 

6.3 Bil Sewaan Premis (Kedai/Gerai/Meja Pasar)

6.4 Bil Air Sewaan Kedai/Gerai/Meja Pasar

 

 

Sebelum 15hb. Disember pada tahun sebelumnya

Sebelum 15hb. Jun pada tahun semasa

 

Pada 7hb. setiap bulan

Pada 10hb. setiap bulan

7

KELULUSAN SEWAAN

7.1 Dewan

7.2 Peralatan

7.3 Padang

*3 Hari
8

PENGURUSAN TEMPAT LETAK KERETA

8.1 Proses Permohonan Petak Khas

(setelah dokumen lengkap diterima)

 

*14 Hari

 

* Bilangan Hari tidak termasuk Hari Sabtu, Ahad dan Cuti Am.

 

 

 

Disediakan Oleh,                                                         Disahkan Oleh,

 

 

 

(KHUMAIZAH BINTI AZIZ)                                             (NOR AKMAL BIN YANG GHAZALI, AMP)

Penolong Pegawai Tadbir,                                            Setiausaha,

Unit Perhubungan Korporat                                           MAJLIS DAERAH KAMPAR.

& Hal Ehwal Komuniti,

MAJLIS DAERAH KAMPAR.

 

 

 

 

Diluluskan Oleh,

                                               

                                               

                                               

                                                (KHAIRUL AMIR BIN MOHAMAD ZUBIR, AMP)

                                                Yang Dipertua,

                                                MAJLIS DAERAH KAMPAR

 

 

 

Kelulusan Pindaan dalam Mesyuarat Pengurusan Bil.6/2013

Bertarikh 29hb. Julai, 2013, Pindaan Kali Kedua dalam

Mesyuarat Pengurusan Bil.6/2013 pada 25hb. Mei, 2015 dan

Pindaan Kali Ketiga dalam Mesyuarat Pengurusan Bil.2/2018

pada 15hb. Februari, 2018.