MENU

FUNGSI

1.   Menyelaras dan memproses permohonan KM, PB dan permohonan pembangunan tanah.

2.   Memaklumkan keputusan permohonan dan menyediakan laporan status permohonan.

3.   Membantu mempercepatkan proses kelulusan pembangunan.