MENU

FUNGSI

1.  Bertanggungjawab mengawal selia kesempurnaan penyelenggaraan dan pengurusan bangunan

     dan harta bersama  yang dijalankan oleh Pemaju, Badan Pengurusan Bersama (JNB) dan 

     Jawatankuasa Pengurusan (MC) dengan menguatkuasakan peruntukan undang-undang

     berpandukan kuasa yang diberikan di bawah Akta 663 dan Akta 318 Bahagian VI dan VII.