MENU

FUNGSI

1.  Menyelaraskan pengurusan aduan awam MDKpr.

2.  Menguruskan dan melaksanakan program kualiti.

3.  Menguruskan Program Pembasmian Kemiskinan Bandar.

4.  Menguruskan pengendalian perkhidmatan pelanggan.

5.  Mengendalikan urusan protokol, sambutan majlis rasmi

     dan lawatan luaran dan dalaman.

6  .Menguruskan sebutharga dan deraf perjanjian berkaitan.
7.  Menyelaras pengurusan stor unit.
8.  Menguruskan surat, fail, laporan dan maklumbalas.
9.  Menguruskan penerbitan Buletin Cassia.
10.Memantau penyediaan kad kuasa.