MENU

FUNGSI

1.   Menguruskan penyediaan Anggaran Belanjawan  Tahunan.

2.   Mengeluarkan bil pelbagai bayaran.

3.   Menguruskan pembelian, pinjaman, pembayaran dan hal-hal pelaburan.

4.   Menguruskan kutipan hasil Majlis di Ibu Pejabat  Kampar, Gopeng dan lain-lain pusat kutipan
      luar.

5.   Menyimpan rekod-rekod perakaunan untuk tujuan pengauditan.

6.   Menyediakan Penyata Kewangan Tahunan.

7.   Melaksanakan Sistem perakaunan e-PBT secara keseluruhan.

8.   Menyediakan Penyata perbelanjaan bulanan.